Diplomsamling - se längst ner på sidan!

Akademien befrämjar mat- & dryckeskulturen
samt dess utveckling speciellt i Skåneland:
Skåne, Blekinge, Halland och Bornholm.

Skåneländska Gastronomiska Akademien


DIPLOM

Akademien beslutade våren 2004 att dela ut Diplom till
Hans Svensson, Petersborgs Gård, Smedstorp

"för en mycket framgångsrik utveckling av senapsprodukter"

Diplomet utdelades på Grand Hotel i Lund den 7 maj 2004
vid Skåneländska Gastronomiska Akademiens årsfest

Harangerades av Karl-Erik Olsson

Bildreportage från utdelningen och festen

 

Ur
Nils & Johanna Perssons Donationsfond
har utdelats ett stipendium på
25.000 kr
till
Hans Svensson

Utdelningen skedde i samband med Sparbanken Syds årsstämma i april 2004

Motivering:
25.000:- tilldelas Hans Svensson, Petersborgs Gård, som bidrag för att kunna sälja egna och andras produkter i sin butik, för att kunna fortsätta forsknings- och utvecklingsarbetet kring de kryddor som odlas samt för fortsatt produktutveckling.
Information kring Nils o Johanna Perssons Donationsfond
Fonden startades enligt förordnande i mars 1975. Ur fonden skall medel delas ut till näringsidkare, företrädesvis lantbrukare, inom Simrishamns kommun.

Diplomsamling