2009-03-04

Kvalitetspolicy för Petersborgs gård

Petersborgs gård skall leverera produkter eller tjänster med optimal kvalitet.
Detta uppnår vi genom att vara flexibla och anpassa våra produkter och tjänster efter våra kunders behov.
Genom personlig kontakt med kunderna säkerställer vi att den efterfrågade kvaliteten uppnås. Petersborgs gård ska alltid sträva efter att förbättra kvaliteten på varor och tjänster.

Kvalitetsansvarig
Hans Svensson

Miljöpolicy för Petersborgs gård

Petersborgs gård ...
ska vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle.
ska aktivt försöka att minimera de negativa effekterna på miljön från vår verksamhet.
är medveten om de globala miljöfrågorna och företagets möjlighet till direkt och indirekt påverka den globala miljön.
arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan genom att marknadsföra och sälja närproducerade livsmedel.
skall alltid sträva efter att förbättra sitt miljöarbete samt minska utsläpp och avfall.

Miljöansvarig
Hans Svensson