Här på Petersborgs gård odlar vi både brunsenap (Brassica juncea) och gulsenap (Sinapis alba). Senapsfröna sås på våren i slutet av April eller i början Maj månad. Vid midsommartid blommar senapsfälten vackert gula. I slutet av Augusti eller början av September tröskar vi senapen. Efter skörd torkas senapsfröna med varmluft tills att de håller en vattenhalt på ca 7-8%. Efter torkning rensas senapsfröna från ogräsfrö och skadade frö.